Έχω πάρκινσον τι πρέπει να κάνω;

  
Η νόσος Πάρκινσον είναι μια πολύ σύνθετη νόσος του εγκεφάλου. Πολλοί μου ζητούν μια δεύτερη γνώμη έχοντας μπερδευτεί από τις διαφορετικές προσεγγίσεις που προτείνουν συνάδελφοι ή έχουν διαβάσει στα ΜΜΕ. Οι αποφάσεις δεν είναι ποτέ τόσο εύκολες όσο φαίνονται.

Η προσέγγιση που εφαρμόζουμε στο κέντρο Πάρκινσον είναι αυτή που προτείνεται τελευταία από την επιστημονική κοινότητα, δηλαδή αυτή της ομάδας. Η ομάδα έρχεται και εξετάζει τον ασθενή και ο ασθενής δεν περιφέρεται από ιατρείο σε ιατρείο για να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εξετάσεις.

Έτσι στην πρώτη επίσκεψη, είναι αναγκαίο να χαρτογραφήσουμε το προφίλ των συμπτωμάτων της νόσου. Γίνεται έλεγχος των κινητικών συμπτωμάτων με κατάλληλες κλίμακες από νευρολόγο αλλά και αυτών που δεν αφορούν την κίνηση (κατάθλιψη, άγχος, μνήμη, ύπνος, ΑΝΣ, κλπ) των μη κινητικών δηλαδή , από νευροψυχολόγο. Η διάρκεια της εξέτασης είναι περίπου 2 ώρες και στο τέλος θα μπορούμε να κατανοήσουμε:

1. Το στάδιο της νόσου
2. την βαρύτητα των συμπτωμάτων και

3. την επίπτωση τους στην καθημερινή του ζωή.

Αυτά θα μας βοηθήσουν να καταστρώσουμε μια θεραπευτική στρατηγική για τα επόμενα έτη ώστε:

1. Να τροποποιήσουμε την πορεία της νόσου και
2. Να διατηρήσουμε τις δραστηριότητες του ασθενή μας στον βαθμό που αυτός επιθυμεί.

Ας μην ξεχνάμε ότι οι επιλογές του παρόντος επηρεάζουν την πορεία της ασθένειας στο μέλλον. Έτσι οι θεραπευτικές μας επιλογές θα πρέπει να στηρίζονται σε τεκμηριωμένες μετρήσεις και να έχουν έναν μακρινό ορίζοντα.